top of page

Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden van de Bevallingscoach

Artikel 1. Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de Bevallingscoach.

De Bevallingscoach biedt de mogelijkheid tot het volgen van cursussen, groeps- en individuele sessies.

Artikel 2. Begripsbepalingen

Bevallingscoach: een gecertificeerde cursusleidster van de vereniging Samen Bevallen, gecertificeerde Doula, geregistreerde TRE-provider, stress-counselor.

Cliënt: de zwangere vrouw die zich ingeschreven heeft voor een cursus en/of sessie en die bevestigd is, over personen die deel gaan nemen aan een sessie en/of cursus, de zwangere vrouw en haar partner die zich hebben ingeschreven voor een cursus Samen Bevallen en van wie de inschrijving bevestigd is.

Artikel 3. De diensten

De Bevallingscoach biedt de volgende cursussen en sessies:

  • Samen Bevallen

  • Coaching en stresscounseling

  • Bevallingsondersteuning (Doula)

  • Stress ontladen (TRE)

 

De inhoud van de cursus of sessie staat vermeld op de website van de bevallingscoach.

Artikel 4. Inschrijving

Voor het volgende van een sessie en/of cursus heeft de client rechtstreeks contact met de Bevallingscoach en verstrekt hierbij alle benodigde gegevens. De Bevallingscoach bevestigt de inschrijving inclusief de data en tarief.

Artikel 5. Tarieven

De tarieven van de cursussen en./of sessies staan op de website vermeld (prijswijzigingen voorbehouden en kunnen afwijken met individueel overeengekomen tarieven).

Artikel 6. Betaling

De client dient het verschuldigde bedrag voor aanvang van de cursus en/of sessie te betalen tenzij anders is overeengekomen.

Na de bevestiging van inschrijving is het volgen van de cursus en/of sessie definitief, tenzij de client annuleert (artikel 7 en 8). Wanneer de verschuldigde bedragen niet tijdig worden voldaan, zal een herinnering gezonden worden.

Artikel 7. Annulering door de cliënt

Wanneer de cliënt door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus en/of sessie dient hij/zij de Bevallingscoach hiervan direct op de hoogte te stellen. Dit kan zowel telefonisch als schriftelijk per email. Annulering door de cursist geeft geen recht op het volgen van de cursus en/of sessie op een ander tijdstip of locatie. Bij annulering langer dan 1 week voor aanvang van de cursus en/of sessie wordt het eventueel betaalde cursusgeld geretourneerd. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de cursus is 75% van het cursusgeld verschuldigd, tenzij anders overeengekomen wordt.

Artikel 8. Annulering door de Bevallingscoach

De Bevallingscoach behoudt zich het recht voor een cursus en/of sessie te annuleren bij overmacht.De bevallingscoach zal zich inspannen om met de cliënt een nieuwe afspraak te maken om de cursus en/of sessie alsnog te volgen, op een andere locatie of in een andere samenstelling. Lukt dit niet, dan betaalt de Bevallingscoach het eventueel betaalde bedrag terug.

Artikel 9. Vertrouwelijkheid

De bevallingscoach zal de door de cliënt  verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Hiervoor hebben we op onze site onze privacy verklaring gepubliceerd.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

Het verstrekte cursus- en sessie materiaal is eigendom van de Bevallingscoach. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus en/of sessie, de gebruikte materialen en eventuele overige stukken/producten die verband houden met de cursus en/of sessie worden door de Bevallingscoach voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de Bevallingscoach mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte materiaal en informatie geopenbaard, geëxploiteerd, of op een enige andere wijze worden verveelvoudigd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid deelname aan de cursus en/of sessie is voor eigen risico.

De cliënt dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus en/of sessie mogelijk is. De cliënt is zelf verantwoordelijk om bij twijfel overleg te voeren met de huisarts en/of andere medicus. Aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt tijdens de cursus en/of sessie of door het volgen van de cursus en/of sessie, wordt beperkt tot het betaalde bedrag van de cursus en/of sessie. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 12. Privacy verklaring

Bij inschrijving en deelname aan cursus en/of sessie  ga je ook akkoord met de privacyverklaring en disclaimer van de Bevallingscoach.

bottom of page