top of page

Disclaimer

De informatie op de website van de Bevallingscoach is met grote zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat er onvolkomenheden op de website staan. Wanneer dit zo is hoort de Bevallingscoach dit graag en zal zij deze zo snel mogelijk herstellen.

Aansprakelijkheid

De Bevallingscoach is in géén geval aansprakelijk voor beschadiging of andere gevolgen in welke vorm dan ook, door gebruik van onze website, het raadplegen van geplaatste informatie, of met tijdelijke onmogelijkheid deze website te raadplegen. Vooral op het gebied van medische onderwerpen is het verstandig om bij geringste twijfel contact op te nemen met huisarts, verloskundige of andere medicus, en niet af te gaan op algemene informatie op een website of forum.

De Bevallingscoach is niet aansprakelijk voor informatie, zoals bijvoorbeeld geplaatste artikelen, verwijzingen of andere bronnen. Deze informatie is geheel ter verantwoordelijkheid van de geraadpleegde bron. Zo goed als mogelijk ziet de Bevallingscoach er op toe dat er geen onjuiste informatie geplaatst wordt.

De Bevallingscoach is in géén geval auteursrechtelijk aansprakelijk voor content van derden geplaatst op de Bevallingscoach website en/of social mediakanalen.

 

Copyright

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze website vallen onder bescherming van auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verleend door de Bevallingscoach. Elke inbreuk op de auteursrechten kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

 

Wijzigingen

De Bevallingscoach behoudt het recht deze tekst te wijzigen zonder opgaaf van reden. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

bottom of page